Burdajewicz Stanisław prof.

Stanisław Burdajewicz (ur. 11 października 1926 w Lwówku, zm. 28 stycznia 2001 w Poznaniu) - entomolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 1952 ukończył Technikum Ogrodnicze w Trzciance, w 1956 uzyskał dyplom inżyniera na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Przyrodniczy), a w 1957 został magistrem inżynierem ogrodnictwa. Już w trakcie studiów rozpoczął karierę asystencką na swojej uczelni. Obrona pracy doktorskiej nastąpiła w 1965 - Studia nad morfologią, biologią i występowaniem pryszczaka namaliniaka (Thomasiana theobaldi Barnes) w Polsce. W 1968 odbył roczny staż naukowy w USA. Habilitował się w 1975 - praca Pryszczarkowate (Itonidiadae) jako szkodniki upraw sadowniczych w Polsce. Od 1976 docent. W latach 1987-1993 kierownik Katedry Entomologii AR w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny od 1990. Na emeryturę przeszedł w 1996 (w grudniu 1981 przebył zawał serca). W całej swojej karierze naukowej zajmował się przede wszystkim fitofagicznymi stawonogami. Rozpoczął badania (lata 60. XX w.) od fundamentalnych i pionierskich prac na temat szkodników w sadach (roztocza oraz pryszczarkowate w Polsce i przędziorek chmielowiec w USA). Badał też feromony roztoczy. Następnie zajął się fauną szkodników roślin ozdobnych (roztocza, mszyce, zwójkowate, pluskwiaki, błonkoskrzydłe). Był także popularyzatorem biologii, a wyniki jego badań często wdrażano w praktyce. Współtworzył Katedrę Entomologii UP w Poznaniu. Wykonał samodzielnie duży zasób pomocy naukowych, np. przeźroczy lub filmów. W latach 1978-1981 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, co było wyrazem zamiłowania do dydaktyki i osobistych kontaktów ze studentami. Współpracował ściśle z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu, był prezesem Rady Naukowej IOR, gdzie recenzował wiele prac naukowych. Był także członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1957). W latach 1989-1995 był przewodniczącym poznańskiego oddziału PTEnt. Był również redaktorem naczelnym Wiadomości Entomologicznych. Poza pracą zawodową był inicjatorem i organizatorem turystyki uczelnianej (pieszej, kajakowej i rowerowej). Zasiadał w Komisji Rewizyjnej Koła PTTK przy Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Ważne publikacje:
Atlas chorób i szkodników roślin ozdobnych (1978) - z prof. Tadeuszem Glaserem,
Ochrona warzyw w gruncie - z prof. Glaserem,
Entomologia stosowana - współautor.

Bibliografia
Barbara Wilkaniec, Żałobna Karta - dr hab. Stanisław Burdajewicz, profesor nadzwyczajny, w: Wieści Akademickie, nr 3(42)/2001, wyd. Akademii Rolniczej, Poznań, s.4, ISSN 1429-3064
Tadeusz Pudelski, Wspomnienie turystyczne o Profesorze Stanisławie Burdajewiczu, ibidem, ss.18-19

Biogram pochodzi ze strony www.pl.wikipedia.org