Powstańcy Wielkopolscy

APEL W SPRAWIE POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19

 

Powstanie wielkopolskie 1918/19 nie było jedynym zwycięskim powstaniem w dziejach Wielkopolski (do zwycięskich powstań narodowych zaliczamy również powstanie wielkopolskie 1806 roku). Z pewnością było jednak tym powstaniem, dzięki któremu zyskaliśmy po latach zaborów upragnioną pełną niepodległość. Jak wszyscy doskonale wiemy powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i bardzo szybko rozprzestrzeniło się na tereny całej Wielkopolski, na początku stycznia docierając na tereny Ziemi Lwóweckiej.

W dawnym powiecie nowotomyskim, który do końca I wojny światowej znajdował się w granicach Cesarstwa Niemieckiego to właśnie nasz Lwówek był centrum polskości. To tutaj w tym mieście najprężniej działały organizacje polskie, takie jak Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”, Towarzystwo Przemysłowców i inne. Należy także zauważyć wielki wkład w zachowanie ducha narodowego miejscowych polskich ziemian, rodzin Korzbok-Łąckich i Sczanieckich. Ostatni z rodu Łąckich, Stanisław był inicjatorem utworzenia w czasie powstania wielkopolskiego 1918/19 kompanii lwóweckiej, która w nocy z 2 na 3 stycznia 1919 roku wyzwoliła Nowy Tomyśl, a następnie prowadziła dalsze działania na froncie zachodnim.

Po zwycięskim powstaniu, wojnie polsko-bolszewickiej oraz ustabilizowaniu się państwa polskiego nasi bohaterowie znaleźli się nierzadko w ciężkim położeniu. Dla przykładu, w przeciwności do legionistów Józefa Piłsudskiego nie otrzymywali żadnych rent wojskowych, ani żadnych dodatków do wynagrodzenia (co miało się zmienić przed wybuchem II wojny światowej).

Zrzeszali się już od początku lat dwudziestych XX wieku w różnych organizacjach kombatanckich. We Lwówku funkcjonowały dwie takie struktury, a mianowicie Towarzystwo Powstańców i Wojaków oraz Związek Powstańców Wielkopolskich (do połowy lat 30. XX wieku, będący integralną częścią Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914 - 1919).

W czasie II wojny światowej powstańcy wielkopolscy cierpieli szczególnie ciężką niedolę. Wielu z nich, w tym także ci ze Lwówka, straciło życie w obozach koncentracyjnych, jak np. pan Stanisław May (zamordowany w Dachau w 1940 r.) czy pan Leon Formaniak (zamęczony w Oświęcimiu w 1943 r.). Eliminowani byli zwłaszcza ci, którzy przed wojną stanowili elitę intelektualną i społeczną.

W czasach PRL podejście czynnika władzy do powstańców bywał różny. Zmienił się zasadniczo na przełomie lat 60 i 70. Wtedy to odznaczono wielu powstańców, w tym tych ze Lwówka, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Następnie przyszły i inne odznaczenia, jak chociażby Order Odrodzenia. W roku 1968 szczególnie obchodzono rocznicę powstania. Był to czas, gdy nasi bohaterowie byli już osobami starszymi i coraz więcej z nich odchodziło na wieczną wartę. Ostatni powstańcy odeszli na początku lat 90., jak np. pan Stanisław Wahlich.

Po powstańcach wielkopolskich pozostała wielka spuścizna, przede wszystkim ta ideowa, którą propagować należy pokoleniom młodszym, a i wzmacniać w tych troszkę starszych. Oprócz tego pozostało także wiele pamiątek, jak np. dokumenty czy fotografie.

W związku z tym zwracam się do Państwa z apelem o pomoc w poszukiwaniach wszelkich materiałów dotyczących powstańców wielkopolskich z 1918/19 roku. Celem tych poszukiwań jest zgromadzenie przeze mnie kompletnej listy osobowej powstańców wielkopolskich z terenu Ziemi Lwóweckiej.

Poniżej umieszczono listę dotychczas zgromadzonych osób. Dane te zostały zestawione z akt znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a także z akt byłego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Jeśli są Państwo w posiadaniu jakichkolwiek informacji na ich temat, a także tych powstańców, którzy jeszcze nie zostali przeze mnie odnalezieni, bardzo proszę o kontakt. Mój adres email: sz.konieczny@gmail.com , nr telefonu 692261557. Będę wdzięczny za nawet najmniejszą wskazówkę czy pomoc.

 

 

Szymon Konieczny

 

 

 

Lista powstańców wielkopolskich 1918/19 z Ziemi Lwóweckiej :

 

1          Agaciak Paweł

2          Andrzejczak Andrzej, ur.12 VII 1888

3          Andrzejewski Andrzej

4          Andrzejewski Józef

5          Anioł (?)

6          Baier Mieczysław, ur. 3 VIII 1896

7          Bajtała Wincenty

8          Baranowski Edmund, ur. 8 I 1886

9          Bąk Antoni, ur. 18 IV 1896

10        Bernat Jan, ur. 24 III 1875

11        Biernacik Franciszek

12        Bilewski Stefan, ur. 25 VIII 1894

13        Bober Stanisław, ur. 25 VI 1888

14        Brauer Michał, ur.  13 IX 1897

15        Brych Józef, ur. 5 III 1870

16        Bryza Wincenty

17        Buda Stefan, ur. 13 XII 1878

18        Bukiewicz Jan, ur. 27 V 1894

19        Bukiewicz Leon, ur. 2 II 1887

20        Bukiewicz Maksymilian, ur. 12 III (albo VIII) 1885

21        Burdajewicz Jan, ur. 16 V 1899

22        Bzdawka Marian

23        Casselius Zygfryd

24        Ceglarek Stanisław, ur. 11 IX 1892

25        Ceglarz Stanisław, ur. 16 I 1892

26        Cemborowski Teofil

27        Cepa Ludwik, ur. 4 VIII 1880

28        Chojnacki Szczepan, ur. 30 XI 1897

29        Chwalisz Andrzej, ur. 1896

30        Chwalisz Józef , ur. 4 III 1901

31        Chwalisz Wojciech, ur. 1902

32        Ciepliński Hieronim

33        Ciepliński Leon

34        Ciszak Władysław

35        Czaja Walenty, ur. 8 II 1899

36        Czapracki Franciszek, ur. 12 VIII 1888

37        Czarnywojtek Jan, ur. 21 III 1889

38        Czarnywojtek Stefan, ur. 30 VIII 1900

39        Dankowski Stefan, ur. 1 VIII 1902

40        Dąbrowski Jakub, ur. 22 VII 1883

41        Dolata Szczepan, ur. 15 XII 1880

42        Dreger Franciszek

43        Dreger Leon, ur. 1902

44        Drobnik Roman, ur. 30 VII 1886

45        Drobnik Wiktor, ur. 21 I 1903

46        Duda Paweł, ur. 12 I 1892 r.

47        Dudzia Franciszek, ur. 21 I 1888

48        Dudziak Ignacy, ur. 17 VII 1895

49        Dwornik Stanisław, ur. 18 IV 1877

50        Dziubiński Walenty, ur. 19 I 1901

51        Dziudzia Antoni, ur.  21 V 1880

52        Fabian Stanisław

53        Fabjan Ludwik

54        Filipiak Franciszek, ur. 13 X 1888

55        Filipiak Jan, ur. 23 IV 1887

56        Filipiak Józef, ur. 13 II 1891

57        Fintzel Czesław, ur. 6 VII 1899

58        Fligier Marcin, ur. 31 X 1887

59        Forecki Roman, ur. 6 VII 1896

60        Forecki Stanisław, ur. 17 X 1896

61        Formaniak Leon

62        Freilich Józef, ur. 18 III 1899

63        Furmaniak Edmund

64        Gajowiecki Kazimierz

65        Galas (?)

66        Galas Józef

67        Galas Władysław, ur. 24 X 1900

68        Gałganek Franciszek, ur. 14 IX 1886

69        Gałganek Szczepan, ur. 16 VII 1894

70        Gawałek Jan, ur. 29 XI 1891

71        Gawałek Józef, ur. 27 X 1898

72        Gawałek Piotr, ur. 16 VII 1895

73        Gawałek Władysław, ur. 8 VI 1900

74        Gibowski Wacław, ur. 20 IX 1900

75        Giel (?)

76        Gintrowicz Jan

77        Glüger (?)       b.d.

78        Gomuła Andrzej, ur. 20 XI 1898

79        Gorzelańczyk (?) Piotr, ur. 29 VI 1898

80        Gorzelańczyk Franciszek, ur. 30 IX 1899

81        Górniaczyk Antoni, ur. 11 V 1893

82        Górny Franciszek, ur. 26 IX 1901

83        Górny Stanisław, ur. 8 IX 1894

84        Grabowski Antoni, ur. 1 VI 1887

85        Grams Franciszek, ur. 2 XII 1880 (?)

86        Grenda (Greuda?) Marcin, ur. 18 IX 1896

87        Grynia Roman, ur. 1895

88        Grześkowiak Albin, ur. 14 XI 1894

89        Grześkowiak Stanisław, ur. 28 III 1895

90        Gularek Władysław, ur. 2 IX 1895

91        Gularek Władysław, ur. 1884

92        Heliński Józef, ur. 18 II 1893

93        Hernos Józef

94        Horemski Stefan

95        Hoza Józef, ur. 4 III 1900

96        Jagiełka Wojciech

97        Jajczyk Franciszek, ur. 29 I 1889

98        Janas Antoni

99        Janczewski Wacław, ur. 20 IX 1899

100      Jandy Roman, ur. 14 II 1874

101      Janelt Józef, ur. 1 III 1887

102      Jankowski Franciszek, ur. 19 XI 1898

103      Janotta Paweł, ur. 26 IX 1899

104      Jarnot Antoni, ur. 7 VII 1883

105      Jarnot Jakub

106      Jarnot Jan, ur. 11 IV 1895

107      Jarnut Antoni, ur. 1 I 1894

108      Jenek Krzyżan

109      Jędrzejczak Jakub, ur. 5 VII 1892

110      Judek Stanisław, ur. 18 X 1898

111      Jurasz Leon, ur. 23 IV 1869

112      Jurasz Leon, ur. 23 IV 1869

113      Jurasz Maksymilian, ur. 6 VII 1903

114      Jurgas Józef, ur.1 III 1900

115      Kachel Stefan

116      Kaczmarek (?)

117      Kaczmarek Antoni, ur. 28 IV 1885

118      Kaczmarek Franciszek, ur. 1893

119      Kaczmarek Jan, ur. 1894

120      Kaczmarek Jan, ur. 21 V 1900

121      Kaczmarek Józef, ur. 10 III 1897

122      Kaczmarek Józef, ur. 1900

123      Kaczmarek Stanisław, ur. 20 X 1897

124      Kaczmarek Stanisław, ur. 19 IV 1898

125      Kaczmarek Stanisław, ur. 2 IX 1893

126      Kaczmarek Stefan, ur. 1887

127      Kaczmarek Szczepan, ur. 1898

128      Kadziński Walenty, ur. 6 II 1899

129      Kaiser Stanisław

130      Kalota Władysław

131      Kańduła Aleksander, ur. 1894

132      Kapela Karol, ur. 19 VII 1895

133      Karcz Ignacy, ur. 22 VII 1899

134      Karcz Wacław, ur. 7 IX 1901

135      Kasperczak Marcin, ur. 15 IX 1884

136      Kempa Władysław

137      Kądziołka Tomasz, ur. 30(?) XI 1895

138      Kliks Hieronim, ur. 22 VI 1898

139      Kliks Władysław

140      Kluj Roman, ur.16 IX 1894

141      Kniat Stefan, ur. 27 XII 1898

142      Knop Andrzej, ur. 14 IX 1900

143      Kolecki Walenty, ur. 1900

144      Korbanek Stanisław, ur. 1881

145      Korbas Józef, ur. 23 II 1898

146      Kosmacz Antoni, ur.6 I 1889

147      Koszyczarek Kazimierz

148      Kowalczyk Aleksander, ur. 15 VII 1899

149      Kowalski Stanisław, ur. 9 IV 1901

150      Koza Józef, ur. 4 III 1901(?)

151      Kozub Stefan, ur.24 X 1899

152      Kozub Wojciech, ur. 1860

153      Królik Stanisław, ur. 15 X 1897

154      Kubiak Antoni, ur. 16 V 1899

155      Kubiak Szczepan, ur. 1 XI 1887

156      Kubiak Wawrzyn, ur. 26 VII 1895

157      Kujawa Marcin, ur. 20 X 1888

158      Kulak

159      Kulak Franciszek, ur. 4 IX 1896

160      Kulak Józef, ur. 29 X 1897

161      Kulak Piotr

162      Kulak Roman

163      Kulak Władysław

164      Kulik Łukasz   b.d.

165      Kupczyk Karol

166      Kupś Wincenty, ur. 15 XII 1884

167      Kurpisz Piotr

168      Kuster Wincenty, ur. 8 III 1899

169      Kwaśniewski Stanisław, ur. 30 III 1885

170      Kwaśny Jakub

171      Liczbański Stanisław

172      Lisek Józef, ur. 2 II 1893 (albo 26 II 1893)

173      Lisek Stanisław, ur. 11 II 1900

174      Lisek Stanisław Józef II

175      Loba Józef, ur. 8 XII 1894

176      Loba Walenty, ur. 14 XI 1885

177      Lorenz Andrzej, ur. 1899

178      Luch Józef, ur. 13 VII 1898

179      Luftmann Franciszek, ur. 27 XI 1900

180      Łangowicz Feliks, ur. 16 IV1900

181      Łangowicz Feliks, ur. 16 II 1900

182      Łangowicz Jan, ur. 17 XII 1891

183      Łangowicz Jan, ur. 1891

184      Łącki Stanisław, ur. 31 I 1866

185      Łodyga Ignacy, ur. 10 I 1889

186      Łodyga Jan

187      Łodyga Józef, ur. 13 III 1892

188      Łodyga Marcin

189      Łodyga Stanisław, ur. 16 X 1893

190      Łojek Stanisław, ur. 12 VIII 1888

191      Łopata Franciszek

192      Łuczak Andrzej, ur. 20 XI 1899

193      Łuczak Piotr, ur. 27 X 1896

194      Łuczak Walenty, ur. 11 II 1900

195      Łukaszewicz Ignacy, ur. 12 I 1874

196      Macioszek Jakób

197      Maćkowiak Stanisław

198      Maćkowiak Stanisław, ur. b.d.

199      Majcherek Wojciech, ur. 17 IV 1872

200      Majcherzak Michał

201      Majchrzak Walenty

202      Majchszak (Majchrzak?) Antoni, ur. 7 V 1876

203      Majorek Franciszek

204      Mańczak (?)

205      Marchewka Marcin, ur. 14 X 1885

206      Marciniak Jan

207      Marciniak Michał

208      Marciniec Jan, ur. 20 V 1897

209      Marcinkowski Wincenty, ur. 25 IX 1897

210      Matuszczak Ignacy, ur. 1893

211      May Maksymilian, ur. 7 II 1901

212      May Paweł, ur. 19 VII 1875

213      May Stanisław, ur. 13 XII 1896

214      Mądry Stanisław, ur. 6 IX 1901

215      Mechta (Mekta?) Franciszek, ur. 28 VIII 1899

216      Mechta Antoni, ur. 8 VI 1874

217      Meinhold Ludwik, ur. 13 VIII 1894

218      Mela Jan, ur. 3 X 1898

219      Melonek Stanisław

220      Melonek Stefan, ur. 24 VIII 1900

221      Melonek Szczepan ?

222      Mendelski Karol, ur. 20 X 1893

223      Michalak Andrzej, ur. 16 XI 1899

224      Michalak Józef

225      Michalak Stanisław

226      Michalski Franciszek, ur. 1895

227      Mielcarek Józef

228      Migdałek Stefan, ur. 20 VIII 1903

229      Mizera Adolf, ur. 17 VI 1899

230      Mroczyński Franciszek, ur. 17 IX 1898

231      Muncer Franciszek

232      Myszkowski Stanisław, ur. 23 X 1900

233      Napierała Ignacy, ur. 26 VII 1896

234      Napierała Józef, ur. 1891

235      Nawrocki Kazimierz, ur. 24 I 1900

236      Nawrot Antoni, ur. 31 V 1899

237      Nawrot Jan, ur. 23 I 1886

238      Netka Józef, ur. 12 III 1897

239      Norek Wincenty, ur. 27 XII 1889

240      Nowaczyk Jan, ur. 20 V 1898

241      Nowaczyk Michał, ur. 29 VIII 1889

242      Nowak Franciszek, ur. 10 II 1887

243      Nowak Marcin, ur. 13 X 1878

244      Nowak Walenty, ur. 17 II. 1900

245      Nyga Józef, ur. 13 III 1892

246      Nyga Stanisław, ur. 1 I 1887

247      Ochliński (?) Szczepan, ur. 2 XII 1897

248      Ogór Wawrzyn, ur. 2 VIII 1899

249      Opala Michał, ur. 13 IX 1893

250      Orpel Stanisław, ur. 26 III 1900

251      Ostrowski Józef, ur. 14 III 1891

252      Ozorkiewicz (?)

253      Ozorkiewicz Leon, ur. 9 IV 1901

254      Pach Jan

255      Pacholak Stanisław, ur. 19 IV 1900

256      Pakuła (?)

257      Pakuła Stanisław

258      Panek Stanisław

259      Pappelbaum (?) Juliusz (?), ur. 13 VI 1871

260      Patan Andrzej, ur. 28 X 1895

261      Patan Józef, ur. 27 II 1900

262      Perlak Franciszek

263      Piasecki (?) Stanisław, ur. 1 II 1889

264      Piaskowski Stanisław, ur. b.d.

265      Piątek Konstanty, ur. 10 I 1893

266      Piątek Stanisław, ur. 24 IV 1897

267      Piechnik(?) Walenty, ur. 7 II 1876

268      Piechota Franciszek, ur. 19 IX 1898

269      Piechota Jan, ur. 9 XII 1895

270      Piechota Marcin, ur. 9 X 1897

271      Piechowiak Antoni, ur. 24 XII 1899

272      Pietrzak Aleksander, ur. 7 VII 1899

273      Pietrzak Stefan, ur. 6 XII 1899

274      Pigla Kazimierz, ur. 4 II 1862

275      Pigla Piotr, ur. 7 V 1883

276      Pilarczyk Stanisław, ur. 1902

277      Pilc Walenty, ur. 8 II 1894

278      Pluskota Franciszek

279      Pluskota Władysław

280      Pluskota Władysław, ur. 1896

281      Pogonowski Stefan, ur. 31 VII 1899

282      Poznański Stanisław  2 XI 1899

283      Przewoźny (?) ?

284      Przewoźny Andrzej (?), ur. 14 XI (???)

285      Przewoźny Antoni, ur. 7 I 1897

286      Przewoźny Roman, ur. 21 II 1900

287      Przybylak Franciszek

288      Przybylak Walenty, ur. 27 XII 1898

289      Przybył Bolesław, ur. 2 V 1900

290      Pustkowiak Feliks, ur. 3 XI 1897

291      Puszka Franciszek, ur. 9 III 1885

292      Rajatczak Czesław, ur. 14 XI 1900

293      Ramicki (Ramiski?) Marceli, ur. 26 XII 1886

294      Rataj Marcin

295      Ratajczak Antoni, ur. 5 I 1902

296      Ratajczak Feliks, ur. 5 XI 1877

297      Rau Jan, ur. 29 V 1893

298      Rogacz Franciszek

299      Rogacz Ludwik, ur. 15 VIII 1893

300      Rogacz Stanisław, ur. 2 V 1896

301      Rogacz Władysław

302      Roszyk Bernard, ur. 12 VIII 1895

303      Rożek Jan, ur. 6 X 1886

304      Ruciak Józef, ur. 17 III 1877

305      Ruciak Stanisław, ur. 3 II 1903

306      Ruciak Walenty, ur. 20 X 1896

307      Rybakowski Franciszek

308      Rzekowicz (Piotr?)

309      Sacherski Tadeusz

310      Schmidt Franciszek, ur. 9 X 1887

311      Sieczka Antoni, ur. b.d.

312      Skierecki (Skirecki?) Piotr, ur. 25 VI 1900

313      Skierecki Jan, ur. 11 V 1895

314      Skrzypczak (Skrzypczok) Jan, ur. 12 V 1883

315      Skrzypczak Wacław, ur. 23 IX 1901

316      Słabówna Jadwiga

317      Sobczak (?)

318      Sobiak Szczepan, ur. 20 XI 1898

319      Sobkowiak Jan, ur. 3 I 1885

320      Spychała Jan, ur. 19 VIII 1898

321      Spychała Jan, ur. 10 V 1896

322      Spychała Władysław

323      Sroczyński Kazimierz, ur. 22 II 1903

324      Stachowiak Antoni, ur. 1 I 1886

325      Stachowiak Marcin, ur. 12 X 1896

326      Stachowiak Wojciech

327      Starkowski Ludwik, ur. 11 VII 1899

328      Starkowski Stanisław, ur. 5 X 1873

329      Starzak Jan, ur. 20 VI 1868

330      Starzak Konstanty, ur. 4 VII 1871

331      Staszak Ignacy, ur. 22 VII 1874

332      Stawik Wiktor, ur. 8 X 1894

333      Stawiński Jakub (Jakób), ur. 7 VII 1877

334      Stefaniak Szczepan, ur. 15 XII 1898

335      Strużniak Erich

336      Surdyk Stanisław

337      Sypniewski (?)            b.d.

338      Szałek Jan, ur. 15 V 1886

339      Szarata Florian, ur. 30 VI 1894

340      Szarata Jan, ur. 14 I 1896

341      Szarata Stefan, ur. 14 XII 1897

342      Szawala Andrzej, ur. 1895

343      Szawala Józef, ur. 1900

344      Szczechowiak (?)

345      Szczechowiak Franciszek, ur. 12 I 1894

346      Szczechowiak Stanisław, ur. 7 X 1891

347      Szczechowiak Władysław, ur. 28 XII 1887

348      Szczechowski Franciszek II, ur. 2 XII 1892

349      Szechowiak Stanisław, ur. 1891

350      Szofer Józef

351      Szofer Stanisław, ur. 15 III 1878

352      Szulc Józef, ur. 10 VII 1882

353      Szulc Stanisław, ur. 7 V 1871

354      Szulc Stanisław, ur. 6 V 1897

355      Szulczyk Stefan, ur. 27 XI 1900

356      Szulczyk Szczepan, ur. 12 XII 1895

357      Szuman Stefan, ur. 9 XII 1893

358      Szwedek Franciszek, ur. 8 V 1895

359      Szyper Stanisław, ur. 20 III 1888

360      Śmierzchalski Andrzej, ur. 31 X 1900

361      Śmierzchalski Feliks, ur. 23 XII 1899

362      Śmierzchalski Stanisław, ur. 1 V 1891

363      Śmiłowski Walenty, ur. 14 I 1867

364      Śpiączka Franciszek, ur. 18 XI 1891

365      Śpiączka Hieronim

366      Śpiączka Józef

367      Śpiączka Władysław

368      Świątek Jan, ur. 7 XII 1891

369      Świderski Andrzej, ur. 18 XI 1895

370      Świderski Franciszek, ur. 26 IX 1869

371      Świderski Władysław, ur. 13 IX 1894 (albo 14 IX wg APP ZWP 844/43

372      Świerczyk Wojciech, ur. 21 IV 1898

373      Świtalski Edmund

374      Świtała Andrzej, ur. 16 XI 1894

375      Świtała Marcin, ur. 1 IX 1899

376      Thomas Paweł, ur. 25 IX 1891

377      Tomala Józef, ur. 17 III 1899

378      Tomczak Roman, ur. 28 II 1901

379      Torchała Franciszek

380      Torchała Jan, ur. 23 VI 1900

381      Torchała Wincenty, ur. 27 XII 1896

382      Torchała Władysław

383      Troszczyński Franciszek, ur. 1901

384      Tyrchan Józef, ur. 17 II 1894

385      Tyrchan Wincenty, ur. 30(?) III 1878

386      Ulatowski Józef, ur. 27 I 1898

387      Urbanek Piotr, ur. 26 I 1897