O projekcie

Cyfrowe Archiwum Lwóweckie to projekt, który, najkrócej rzecz ujmując, ma przybliżać historię i dziedzictwo regionalne Ziemi Lwóweckiej. To jego podstawowa idea. Ponadto, jednym z głównych motywów utworzenia tego projektu jest uzupełnienie zebranego materiału, zwłaszcza fotograficznego w komentarz. W naszej intencji pozostaje chęć zaangażowania jak najszerszej rzeszy ludzi, którzy chcieliby współtworzyć niniejszy portal, zarówno obecnych jak i byłych mieszkańców opisywanego terenu.

Portal sklada się z kilku zasadniczych części. Pierwsza to ekspozycja dotąd zgromadzonych skanów starych fotografii, ciagle wzbogacana o nowe "nabytki" z akcji terenowych. Fotografie te przedstawiają szeroką gamę aktywności społecznych praktycznie do 1989 roku. Druga część to Lwówecki Słownik Biograficzny, który w domyśle ma pełnić uzupełnienie zbioru fotografii, ale także funkcjonować jako osobny dział strony. Trzecią, ale jakże ważną częścią portalu będą wywiady ze starszymi mieszkańcami, którzy pozostawią świadectwa czasów minionych i wspomnienia o postaciach, tych "wielkich", a także tych "maluczkich".

Używając określenia "Ziemia Lwówecka" mamy na myśli nie tylko tereny obecnej Gminy Lwówek, ale także zwłaszcza wschodnią część Gminy Miedzichowo z Bolewicami na czele. 

Inicjatorem projektu jest Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" we Lwówku. Nie sposób jednak nie wspomnieć współpracujących z nami instytucji czy szkół, a także osób prywatnych. Portal "Cyfrowe Archiwum Lwóweckie" nie powstałoby bez uprzedniego zaagażowania i życzliwości wielu ludzi i instytucji. Podziękowania należą się:

  • Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek Panu Piotrowi Długoszowi za niezmienne popieranie idei upamiętniania i popularyzowania historii Lwówka i okolic, opierając je na słowach i czynach
  • Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lwówek wchodzącej w skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku z Dyrektorem Krzysztofem Waśką na czele za zaangażowanie finansowe, ale także przyjazne ustosunkowanie do działań na rzecz CAL
  • Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich we Lwówku z Dyrektorem Radosławem Musiałem oraz jego poprzednikiem Bogdanem Rościszewski za udostępnianie własnych zasobów i życzliwe podejście do idei projektu CAL
  • Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Lwówek i ich Dyrektorom, tj. Paniom Izabeli Kałek, Izabeli Ogór-Piechowiak, Mirosławie Buczkowskiej, Ewie Ratajczak, Beacie Waniorek, Renacie Marciniak, Panu Andrzejowi Nowakowi
  • Nauczycielom historii z terenu gmin Lwówek, Bolewice, a w szczególności Paniom Annie Lobie i Halinie Stopczyńskiej za nieocenioną pomoc, wiedzę, cierpliwość i źyczliwość
  • Sołtysom wsi Gminy Lwówek
  • Księżom parafii rzymsko-katolickich: Grzegorzowi Gałkowskiemu ze Lwówka, Konradowi Jędrzejczakowi z Brodów 
  • Pani Mirosławie Cukras-Piniek z Płocka 
  • Panu Marianowi Pateli z Nowego Tomyśla
  • Panom Przemysławowi i Piotrowi Mierzejewskim z Nowego Tomyśla




Najczęściej zadawane pytania

Jakie fotografie są dla Was interesujące?

To zależy. Ogólnie rzecz biorąc to wszystkie fotografie sprzed 1970 roku przedstawiające architekturę, ludzi zasłużonych, znanych i lubianych, wydarzenia polityczne, społeczne, kościelne i szkolne. Ciekawe, z punktu widzenia etnograficznego, są także zdjęcia przedstawiające mieszkańców podczas imprez rodzinnych czy obrzędów (takich jak wesela, pogrzeby, chrzty i inne ) zwłaszcza z uwagi na ubiór regionalny

Kto może współtworzyć portal?

Każdy. Dosłownie każdy. Oczywiście wystarczy wyrazić chęć. Bardzo mile widziane są osoby, które pomagałyby w docieraniu do ciekawych osób i materiałów, a także pomoc w funkcjonowaniu strony.

Jak można przekazać fotografie do zeskanowania?

Najlepiej umówić się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lwówek, znajdującej się przy Al. E. Sczanieckiej 56 we Lwówku i przynieść fotografie. Po zeskanowaniu fotografie będą do odbioru. Średnio trwa 10-15 minut. W przypadku, gdy zdjęć jest więcej prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu lub zgodzić się na pozostawienie ich w Bibliotece.

Czy mogę sam zeskanować fotografie?

Tak, choć preferowaną formą przekazywania fotografii do bazy CAL

Mam dużo albumów fotograficznych, co mam wybrać do zeskanowania?

Najlepiej przynieść wszystko. Tylko pełna kwerenda fotograficzna może wzbogacić stronę. Osoba, która będzie wykonywać skany najlepiej będzie wiedzieć, co jest interesujące, a co nie. Czasami zdarza się, że pozornie zdjęcie dla nas nie ma większej wartości, a jednak po przyjrzeniu się można odnal