Bzdawka Sebastian

Bzdawka Sebastian (1870- ???). właściciel sklepu żelaznego we Lwówku (przyjechał do Lwówka z Buku), urodzony 20 stycznia 1870 w Dźwiersznie (zapisane: Dzwierszno), zamieszkały we Lwówku od 2 października 1903 roku; synem jego był Zdzisław urodzony 22 grudnia 1905 r. we Lwówku (zapisany był w spisie zorganizowanym przez Niemców po wojnie 1939 roku)